Dwergplaneten
Op 29 juli 2005 is er een nieuwe dwergplaneet ontdekt in het zonnestelsel die een doorsnede heeft van ongeveer 2340 kilometer en 25% zwaarder dan Pluto.


De acht grootste dwergplaneten, in verhouding tot de aarde

De ijsdwerg is iets kleiner dan Pluto en kreeg de voorlopige naam 2003 UB 313, Xena (nu Eris).
Tegelijkertijd werd een kleinere ijsdwerg ontdekt die de naam Santa kreeg.

Sinds 24 augustus 2006 behoren Eris, Pluto en Ceres (was een planetoïde) tot de dwergplaneten.
Op 13 november 2005 werd een nieuwe ijsdwerg ontdekt, Buffy.
Deze draait in 440 jaar op zeer grote afstand rond de zon.
De ijsdwerg is half zo groot als Pluto en ongeveer 500 tot 1000 kilometer in doorsnede.

Eerder ontdekte ijsdwergen (ofwel dwergplaneten) zijn:
Quaoar (kwa-whar) is ontdekt op 4 juni 2002, afstand tot de zon is 6,4 miljard kilometer.
Deze draait om de zon in 285 jaar en heeft een doorsnede van 1290 kilometer.

Sedna is ontdekt op 14 november 2003, heeft een gemiddelde afstand tot de zon van 11 tot 145 miljard kilometer.
Ze draait om de zon in 10.500 jaar en heeft een doorsnede van ongeveer 1800 kilometer.
Sedna is waarschijnlijk een dwergplaneet, maar is geclassificeerd als planetoïde.


Dwergplaneet Quaoar met maantje Weywot


Dwergplaneet Sedna

Sedna is waarschijnlijk afkomstig uit de Oortwolk, een bolvormige zwerm van wel honderden miljoenen kometen, waarvan de meeste objecten zich ongeveer 100.000 keer zo ver van de zon bevinden als de aarde.

De dwergplaneet Eris staat vele miljarden kilometers verder van de zon dan Pluto, ruim 2 keer zo ver weg.
Eris draait op ongeveer 14 miljard kilometer afstand van de aarde in een langgerekte baan om de zon en doet over een baan rond de zon ongeveer 560 jaar.


Dwergplaneet Eris met maantje Dysnomia

Uit de gemeten grootte en helderheid van Eris kan worden afgeleid dat dit hemellichaam een helder oppervlak heeft, dat 60 tot 90 procent van het zonlicht weerkaatst.

Ze maakt deel uit van de verre en donkere Kuipergordel, waarin waarschijnlijk nog meer dwergplaneten te vinden zijn.

Zijn die nieuwe ijsdwergen nu planeten of niet?


Het woord planeten wordt al duizenden jaren gebruikt, maar niemand heeft ooit precies bepaald: wat is een planeet?

Een veel gebruikte definitie is: een hemellichaam is een planeet als het een baan om de zon beschrijft en bij benadering bolvormig is. Hoe zwaarder een hemellichaam, hoe bolvormiger het is.
Kleine objecten zijn in het algemeen onregelmatiger van vorm.

Planeten krijgen de namen van Romeinse of Griekse goden.
IJsdwergen krijgen de namen van Indiaanse, Inuit en lagere Romeinse goden.