Phoenix
Ontstaan Lagen & Atmosfeer Manen Ruimtevaart
Op 4 augustus 2007 werd de Phoenix naar Mars gelanceerd, deze verkenner van de NASA ging naar ijs boren
in het noordpoolgebied van Mars. De verkenner is op 25 mei 2008 bij Mars aankomen, en door een
zachte landing terecht komen in het noordpoolgebied, dit gebied komt overeen met de Noordpool op aarde.
Men verwacht dat de ondergrondse ijsvoorraden daar minder diep liggen dan dichter bij de evenaar,
waar de andere Marslanders tot nu toe afdaalden.


Met een boor- en graafarm worden bodemmonsters van vijftig centimeter diepte omhoog gehaald.
Aan boord worden de monsters onderzocht op chemische en mineralogische samenstelling.
De Phoenix heeft hiervoor een oven en een chemisch laboratorium. Mogelijk bevatten
de ijsmonsters organische moleculen die zouden kunnen wijzen op het bestaan van micro-organismen.

De Phoenix heeft een stereocamera aan boord en instrumenten om metingen te doen
aan de directe omgeving, want de lander is niet mobiel
zoals de Spirit en Opportunity, en aan de dampkring van Mars.
De geplande levensduur van de Phoenix voor onderzoek op Mars is 150 dagen.


Het ontwerp van de Phoenix is al van enkele jaren geleden, de ruimtesonde zou eigenlijk
deel uitmaken van het Mars Global Surveyor-programma van de NASA, dit werd echter geschrapt
na technische en financiële tegenslagen. Veel van de instrumenten aan boord van de Phoenix-lander
zijn kopieën van instrumenten aan boord van de Mars Polar Lander, die eind 1999 op Mars te pletter sloeg.

De naam Phoenix, dit is een mythologische vogel die uit zijn eigen as herrijst, past wel bij dit project.