Phoenix - Nieuwsarchief
Winter verwoest Phoenix
25 mei 2010


Na herhaalde mislukte pogingen om contact te krijgen met de Phoenix
is de missie nu officieel afgelopen. Foto's van de Mars Reconnaissance Orbiter
tonen ernstige ijsschade aan de zonnepanelen van Phoenix, waardoor
het niet meer mogelijk is om met de aarde te communiceren.

Op de foto's is te zien dat het landschap in het winterse noordpoolgebied,
waar Phoenix zich bevindt, bedekt is met kooldioxide-rijp. Ook de lander
met zonnepanelen is door een wit laagje koolzuurijs bedekt.


Zonnepanelen van de Phoenix

In 2008 zijn de zonnepanelen nog twee blauwe vlekken. In de 2010 is de vorm
veranderd en duidelijk kleiner geworden en grotendeels donker gekleurd.
De komende weken en maanden begint het op het noordelijk halfrond
van Mars weer zomer te worden, en zullen de temperaturen stijgen.Vloeibaar pekelwater op Phoenix?
19 februari 2009


Phoenix heeft misschien de eerste opname gemaakt van vloeibaar water op Mars.
Het zijn druppels die tijdens de landing op 25 maart 2008 op één
van de landingspoten terecht zijn gekomen.

Volgens onderzoekers kan het water zijn, dat vermengd is met zout (perchloraat),
hierdoor kan het water ook bij de zeer lage temperaturen, zelfs bij 70 graden onder nul,
op Mars vloeibaar zijn. Dat water is dan wel erg zout, een soort antivries in de bodem,
waardoor er op veel plaatsen vlak onder het oppervlak vloeibaar water aanwezig kan zijn.

De plek werd in de loop van de weken steeds groter. De verklaring hiervoor
zijn de hygroscopische eigenschappen van zout. Zout trekt waterdamp aan.
De vochtigheidsgraad van de atmosfeer op de landingsplaats van Phoenix
blijkt overeen te komen met de groei van de druppels op de opname.


Pekelwater op Mars

Op de foto is de landingspoot van Phoenix te zien met de druppel pekelwater erop.

Het kan ook zijn dat de plek op het landingsgestel uit ijs heeft bestaan dat uiteindelijk is verdampt.Phoenix-missie ten einde
12 november 2008


Na vijf maanden zijn de onderzoeksactiviteiten van de Phoenix gestopt.
NASA blijft nog wel tot 18 november luisteren naar signalen.

Door de naderende winter op het noordelijk halfrond van Mars en het korter worden van
de dagen krijgen de zonnepanelen onvoldoende zonlicht

om nog energie op te wekken. Op 2 november zond hij zijn laatste signalen naar de aarde.
Er zijn meer dan 25.000 opnamen van het Marsoppervlak naar de aarde gezonden.


Werkgebied Phoenix

Gedurende 5 maanden onderzoek van de bodem en atmosfeer heeft Phoenix meer dan 25 000 foto's
van Mars teruggestuurd naar de aarde. Ook heeft Phoenix het door Odyssey gevonden waterijs, bevestigd.Phoenix in stand-by
1 november 2008


Phoenix heeft zichzelf, waarschijnlijk door de slechte weersomstandigheden
op Mars in de nacht van 28 op 29 oktober in stand-by gezet.
De afgelopen dagen was er bewolking en een kleine stofstorm.
Door de naderende winter op het noordelijk halfrond is de temperatuur
overdag gedaald tot 45 graden onder nul en 's nachts 96 graden onder nul.

De dagen duren korter en de zon staat lager boven de horizon. De zonnepanelen
van de lander leveren daardoor minder energie, terwijl door de beginnende winter
meer energie nodig is, onder andere voor het warm houden van boordapparatuur.

De lander schakelt nu alle belangrijke functies uit en wacht op nieuwe instructies van de aarde.
Ook schakelde hij over naar de reserve-elektronica en werd een van de batterijen uitgeschakeld,
dit was niet de bedoeling en werd het commando gegeven om de batterij weer opnieuw op te laden.


Robotarm Phoenix

Men wil de hoofdcamera en de meteorologische instrumenten van de lander
zo lang mogelijk waarnemingen laten doen. De robotarm van Phoenix werd een paar
dagen geleden al uitgeschakeld, waardoor de levensduur verder kan worden opgerekt.

Door twee van de vier verwarmingselementen uit te schakelen is het stroomverbruik kleiner en
kan de operationele levensduur misschien nog enkele weken worden gerekt tot eind van het jaar.Sneeuw en water op Mars
30 september 2008


Phoenix heeft met een laserinstrument van het weerstation sneeuw uit de bewolking boven de landingsplaats
op 4 kilometer hoogte waargenomen. De sneeuw valt niet op de grond, maar verdampt onderweg. In de bodem van Mars zijn calciumcarbonaat, een belangrijk bestanddeel van kalk
en kleiachtige deeltjes, filosilicaat, aangetoond. Op aarde ontstaan carbonaten en klei
alleen op plaatsen waar vloeibaar water is of is geweest.

Phoenix had op zijn landingsplek al ontdekt dat er bevroren water in de bodem is.


Steen verwijderd door Phoenix

Op 22 september heeft Phoenix een steen, Headless, ter grootte van een videoband, 40 centimeter
uit een gleuf geduwd, omdat er onder een (ijs)grondmonster genomen moest worden

De missieduur van Phoenix is verlengd tot het einde van het jaar, afhankelijk van hoelang
de lander het vol kan houden. NASA investeert bijna vier miljoen euro voor de verlenging.

De nachten in het noordpoolgebied op Mars worden langer, dit betekent een verminderde opbrengst
van zijn zonnepanelen en zal er te weinig stroom zijn om de graafarm te kunnen blijven gebruiken.


Grondmonster uit Snow White afgeleverd bij Phoenix

De opname is gemaakt op 12 september.Phoenix maakt opname stofhozen op Mars
15 september 2008


Phoenix heeft op 8 september minstens zes kleine stofhoosjes gefotografeerd in het noordpoolgebied.
Ze werden ontdekt op 12 van de 29 foto's die Phoenix van de zuid-zuidwestelijke horizon maakte. Phoenix nam ook een kort durende afname van de zeer geringe luchtdruk op Mars waar.
Zulke luchtdrukverschillen zijn eerder gemeten en ontstaan door luchtwervelingen.
Die waren de afgelopen dagen krachtig genoeg om stof op te zuigen.


Stofhoos gefilmd door Phoenix

Het bestaan van stofhozen in het noordpoolgebied had men wel verwacht, maar waren hier nog niet
eerder vastgelegd. Waarschijnlijk komen ze de komende tijd vaker voor, doordat de dagelijkse
temperatuurverschillen op Mars toenemen nu de zomer op het noordelijk halfrond ten einde loopt.
Overdag is de temperatuur ongeveer 30 graden onder nul en 's nachts 90 graden onder nul.Marsgrond is droog, ondanks het water
4 september 2008


Uit metingen van een vorkachtig instrument van Phoenix blijkt dat de grond op Mars heel droog is.
Het instrument meet de elektrische geleidingseigenschappen van de bodem.

Op aarde zijn altijd wel wat vloeibare watermoleculen aanwezig op het oppervlak van zandkorrels
of ander bodemmateriaal. Ook bij temperaturen onder het vriespunt, maar op Mars blijkt dit niet zo te zijn.


Meetinstrument Phoenix

Onderzoekers hadden dit wel verwacht, omdat de bodem zo plakkerig was.
Het onderzoek wordt nu op een andere manier herhaalt, waarbij materiaal
wordt onderzocht dat zich dichter bij de ondergrondse ijslaag bevindt.

Phoenix heeft twee soorten laboratoria. In het natte laboratorium wordt grond van Mars
vermengd met gezuiverd water afkomstig van de aarde.
Dit lab bestaat uit vier afzonderlijke cellen, waarvan er drie al zijn gebruikt.

Daarnaast beschikt Phoenix over acht kleine oventjes, die elk één keer gebruikt kunnen worden,
er zijn er nog vier over. Grond uit de geul Snow White zal binnenkort opgeschraapt worden en
over de vier resterende oventjes en de laatste cel van het natte lab verdeeld worden. Dit zal binnenkort
gebeuren, omdat de zomer in het noordpoolgebied ten einde loopt en er minder zonne-energie beschikbaar is.

Tot nu toe heeft Phoenix ijs gevonden vlak onder het oppervlak van het noordpoolgebied.
Er bevindt zich waterdamp in de de ijle dampkring van Mars en meetinstrumenten van Phoenix
geven aan dat de relatieve luchtvochtigheid in de loop van het etmaal sterk wisselt.Phoenix laatste maand
1 september 2008


Phoenix begint aan zijn laatste werkmaand op Mars.
Eind juli werd de levensduur verlengd tot 30 september.

Phoenix heeft bevroren water op Mars gevonden, bodemmonsters onderzocht
en de samenstelling ervan bepaald. Er zijn ongeveer twintigduizend foto's gemaakt.

Ondanks technische problemen, zoals het opscheppen van bodemmonsters
en het afleveren in de oventjes van Phoenix is de missie geslaagd.

Op de opname zie je grond verzamelt door Phoenix, dat uit de uitgegraven geulen werd geschept
en niet bruikbaar is voor onderzoek. De berg is 10 centimeter hoog en wordt Caterpillar genoemd.


Overgebleven grond

De komende dagen wordt met de robotarm grond uit de eerder gegraven geul Stone Soup geschept
om deze te verbreden en te verdiepen tot 18 centimeter. Dit is tot nu toe de diepste geul die is gegraven.
De diepe klonterige grond wordt in het natte mini-laboratorium van Phoenix onderzocht.


Grondmonster 18 centimeter diep in Stone Soup

Tijdens de graafwerkzaamheden zijn opnames gemaakt, waarop te zien is dat de diepere bodem
mogelijk meer zouten bevat die in water oplosbaar zijn, dan het oppervlaktelaagje.


Stone Soup

Het onderzoek van de meetgegevens zal na de beëindiging van de Phoenix-missie worden uitgebreid.Bevroren dauw op Mars
26 augustus 2008


Op het oppervlak van Mars rondom de Phoenix, kun je een dunne laag bevroren water (dauw) zien.
Het laagje verdwijnt kort na 6 uur 's morgens als de zon opkomt op de landingsplaats.


Bevroren water

De opname is gemaakt op 14 augustus en je kijkt in de richting oost zuidoost.
De steen op de voorgrond wordt Quadlings genoemd en de steen dichtbij het midden Winkies.Grondmonstergebied Phoenix
26 augustus 2008


Op de mozaïek-opname gemaakt door de Phoenix is het werkgebied van de Phoenix te zien.
Het gebied wordt Wonderland genoemd.


Grondmonstergebied

Het gebied ligt ten noorden van de lander.Stofkorreltje van Mars
19 augustus 2008


Phoenix heeft met zijn atoomkrachtmicroscoop, AFM, een stofkorreltje van Mars onderzocht.
Met deze microscoop kunnen driedimensionale afbeeldingen van kleine deeltjes worden
gemaakt, door de deeltjes met de scherpe punt van een naald af te tasten.

Tijdens het maken van de afbeelding worden de deeltjes vastgehouden door kuiltjes,
die in een siliciumplaatje zijn geëtst. Met deze techniek kunnen afbeeldingen van
de vormen van deeltjes worden gemaakt tot afmetingen van 0,1 micrometer.


Stofkorrels van Mars in kleur

Het is de bedoeling dat nu meer van deze stofjes worden onderzocht,
om meer te weten te komen over de eigenschappen ervan.

Het ronde deeltje dat vastgehouden wordt in het bovenste linker kuiltje is een micrometer,
een duizendste millimeter, groot. Zulke deeltjes zijn overal op Mars aanwezig
en geven de atmosfeer zijn roze/rode tint. Ook bevinden ze zich in de
stofstormen en geven de de bodem van Mars de kenmerkende rode kleur.Marsoppervlak vertoont veranderingen
9 augustus 2008


Opnames van de camera van Phoenix die eind juli zijn gemaakt, laten zien
dat de structuur van het heldere, harde oppervlak onder de lander, die de
bijnaam Snow Queen heeft gekregen, de afgelopen maand is veranderd.

Er zijn tot ongeveer tien centimeter lange scheuren ontstaan en het gladde oppervlak is
zichtbaar ruwer geworden. Snow Queen wordt sinds eind mei in de gaten gehouden en is ontstaan
bij de landing van Phoenix waarbij de uitlaat van de remraketten het oppervlak van Mars schoon blies.


Snow Queen

De eerste drie weken waren er geen waarneembare veranderingen.
Hoe de scheuren in de bevroren ijsbodem zijn ontstaan, is onduidelijk, misschien
door het stijgen en dalen van de omgevingstemperatuur. Maar het kan ook dat
de scheuren er al zaten en zich onder een inmiddels verdampt ijslaagje bevonden.Zout van Mars wordt onderzocht
6 augustus 2008


Er zijn aanwijzingen gevonden dat zich in de bodem van Mars perchloraatzouten bevinden.
De ontdekking werd gedaan door MECA, het laboratorium om natte grond te onderzoeken van Phoenix.

Maar verder is er nog niet veel meer bekend over ontdekte levensvormen op Mars.
Perchloraat is een ion bestaande uit één atoom chloor en vier atomen zuurstof.
Op aarde komt het van nature voor en speelt het een kleine rol in
de levenscyclus van sommige micro-organismen en planten.


Snow WhitePhoenix bevestigt aanwezigheid van water op Mars
1 augustus 2008


De Phoenix heeft bevroren water ontdekt in een grondmonster van Mars.
Woensdag is dit monster met behulp van de robotarm in het onderzoeksoventje
geplaatst dat de dampen van de grond analyseert na opwarming.

Er was eerder waterijs gezien dankzij de waarnemingen van Mars Odyssey
maar dit is de eerste keer dat water is ontdekt en aangeraakt.


Werkgebied Phoenix

Cupboard en Neverland zijn toekomstige gebieden waar later monster worden genomen.

Nu proberen de onderzoekers te achterhalen of er koolstof en andere ruwe materialen aanwezig zijn
om te kunnen ontdekken of er ooit leven, mogelijk in de vorm van microben is geweest.

Door deze goede resultaten van Phoenix heeft NASA bekend gemaakt om de missie te verlengen
tot 30 september. Eigenlijk zou de missie van Phoenix eind deze maand eindigen.

De extra tijd kan men goed gebruiken, omdat het onderzoek tot nu toe wat moeizaam is verlopen,
de eerste twee pogingen om ijsrijke grond te verzamelen mislukten doordat de bodemmonsters
onverwacht plakkerig bleek te zijn. Het meeste materiaal dat nu is geanalyseerd is enkele dagen
aan de lucht blootgesteld, om een deel van het water te laten verdampen.

In het begin was men bang voor kortsluiting in de oven, daarna bleek de grond plakkerig
en bleef het grondmonster kleven aan de robotarm, hierdoor kwam er te weinig zand in
de oven om te onderzoeken. Uiteindelijk lukte het om materiaal in de oven te verwarmen.


Panoramafoto Mars is compleet

Het Canadian Meteorological Station van Phoenix volgde de veranderingen in het dagelijkse weer
op Mars van 26 mei tot 22 juli 2008 over de periode van eind lente tot begin zomer in het noorden van Mars.

Het zomer weerrapport geeft aan dat de dagelijkse temperaturen maar 4 graden Celsius verschillen met het begin
van de missie. De tijd was ook lang genoeg om de andere gegevens, zoals wind en luchtdruk samen te stellen.


Weerrapport MarsMarsgrond blijft plakkerig
29 juli 2008


Het blijft lastig om een ijsrijk bodemmonster van Mars te onderzoeken.

Met een nieuwe methode is het afgelopen weekend een test uitgevoerd om
een ijsrijk bodemmonster van Mars in het oventje van Phoenix te krijgen.

De plakkerige grond bleef grotendeels aan de schep plakken, zelfs nadat de schep was
omgekeerd en de rasp was ingeschakeld om het los te trillen.


Plakkerig grondmonster

Er is wel wat materiaal in het oventje terecht gekomen, maar te weinig om
het onderzoek van het waterhoudende bodemmonster te kunnen starten.Phoenix gaat door met onderzoek
28 juli 2008


Met de robotarm van de lander werd op 23 juli in de bevroren grond geschraapt,
onderzoekers hopen zo een ijsrijk bodemmonster uit Snow White op te schrapen.


Rasp van de robotarm Phoenix wordt gebruikt voor een bodemmonster

Het materiaal werd met tussenpozen gefotografeerd, omdat kleurverschillen de snelheid
van verdamping aangeven. Zo wil men op het koudste moment op Mars, zeer vroeg in de ochtend,
een bodemmonster in een van de kleine oventjes aan boord van de lander deponeren.
Door verhitting en verdamping kan de samenstelling worden onderzocht.


Monster genomen op 26 juliPhoenix vergroot zijn onderzoeksgebied
14 juli 2008


Phoenix verwijdert met zijn robotarm de losse bovengrond, hierdoor wordt de harde laag
met ijs eronder blootgelegd voor verder onderzoek.
De geul is vergroot van ongeveer 20cm bij 30cm naar 30cm bij 45cm.


Phoenix in actie, foto genomen op 14 juli

Volgende week gaat Phoenix voor het eerst een nacht doorwerken om metingen aan het oppervlak uit te voeren.
Hiermee wil men met hulp van Mars Reconnaissance Orbiter de dagelijkse cycli op Mars onderzoeken.

Overdag kan een klein deel van het ijs in de bodem in dampvorm overgaan,
om 's nachts weer in bevroren vorm op het oppervlak neer te vallen.

Het weerstation van Phoenix werkt en er worden metingen verricht aan
de thermische en elektrische geleiding van bodem en lucht.
Ook wordt onderzocht wat de beste manier (en wanneer) is om
een ijsrijk bodemmonster op te scheppen voor onderzoek.Harde bevroren bodem op Mars
10 juli 2008


Het is nog niet in gelukt om met het bakje van de robotarm een bodemmonster met ijs
van Mars op te scheppen. Met de robotarm van de Phoenix is wel een korrelig bodemmonster
losgeschraapt van de harde, bevroren ondergrond.

Er wordt nu geprobeerd om de rasp in het bakje zelf te gebruiken om het ijs van de bodem te schrapen.
Hierdoor duurt het langer voordat het eerste chemische onderzoek van het ijs kan worden uitgevoerd.


Afgegraven bodem Mars, Snow White, opname gemaakt op 7 juli 2008Phoenix graaft door
3 juli 2008


Zaterdag 1 juli is de Phoenix begonnen met het afschrapen van de ijsachtige bodemlaag van Mars in
de gleuf Snow White en gaat voor het eerst een chemische analyse uitvoeren op het bodemmonster.
De meting is nog niet afgerond en heeft als belangrijkste doel de levensvatbaarheid van het milieu vast te stellen.


Phoenix graaft gleuven uit

De opname is gemaakt op 29 juni, de gleuf is 4 tot 5 centimeter diep, 24 centimeter breed en 33 centimeter lang.Marsgrond onderzocht in chemielab van Phoenix
27 juni 2008


Het eerste bodemmonster is door de robotarm in het natte-chemielaboratorium
van de Phoenix gedeponeerd en op de zuurgraad getest om te onderzoeken
of het waterijs onder het oppervlak ooit gesmolten is geweest.

Het onderzoek van grond werd bemoeilijkt doordat vier van de acht luikjes niet helemaal
open kunnen, mogelijk veroorzaakt door het getril van het eerste klonterige bodemmonster,
om de grond door de smalle openingen van de eerste onderzoekscel te krijgen.


Opname grondmonster 24 juni

Uit onderzoek van dit eerste bodemmonster van Mars, blijkt het overeenkomsten
te vertonen met de grond van de droge en hoge dalen op Antarctica.

De grond is erg basisch en bevat allerlei magnesium-, natrium- en kaliumzouten.
De samenstelling lijkt op tuinaarde. Maar waarschijnlijk zijn de diepere lagen
veel zouter of hebben een andere zuurgraad. De komende tijd zal
de robotarm van Phoenix dieper gaan graven om dat te onderzoeken.


Materiaal onderzocht door de PhoenixVerdampend ijs op Mars
20 juni 2008


Het witte materiaal onder het oppervlak in het noordpoolgebied van Mars is bevroren water.
Op de bodem van de sleuf, Dodo-Goldilocks, werden op 15 juni enkele stukjes hard, wit materiaal
(ijs of zout) gefotografeerd in de linkerhoek onderin. De brokjes, ter grootte van dobbelstenen,
lagen een paar dagen geleden nog in een kuil die Phoenix gegraven had.

Op nieuwe foto's van 19 juni, zijn de witte brokjes niet te zien. Door de ijle dampkring en het schaarse
zonlicht is het materiaal waarschijnlijk langzaam maar zeker van vaste vorm overgegaan in de dampvorm.
De tijdslijn van een paar dagen van deze overgang sluit de mogelijkheid van koolstofdioxide-ijs of zouten uit.
Dat betekent dat het inderdaad om ijs of waterijs moet gaan.


Verdampend ijs op Mars, foto's gemaakt op 15 en 19 juni

Phoenix heeft in een andere gleuf op enkele centimeters diepte ook een laag van
hard materiaal aangetroffen, dat zo goed als zeker ook ijs is.

Door een softwareprobleem zijn opgeslagen meetgegevens verloren gegaan, dit is opgelost
door het uploaden van nieuwe programmatuur, het waren geen belangrijke gegevens.Phoenix graaft in onderzoeksgebied
19 juni 2008


Phoenix heeft afgelopen dinsdag de volgende 30 centimeter lange en 2 centimeter diepe gleuf gegraven
in het onderzoeksgebied, de polygonen, de veelhoekige structuren in het landingsgebied van Phoenix.

De graafarm zal de komemde dagen op een grotere diepte gaan graven dan tot nu toe,
om te proberen de harde, witte onderlaag van Mars te bereiken.

Er worden namen aan de verschillende structuren in de directe omgeving van de lander gegeven,
de polygoon waar nu gegraven wordt heet Wonderland, de nieuwe gleuf heet Snow White, Sneeuwwitje.


Grondmonster in gebied Wonderland, Sneeuwwitje

In het polygoon naast Wonderland ligt Cheshire Cat, hier verwachten de onderzoekers
een dikkere grondlaag bovenop het witte materiaal.
De opslagplaats voor overtollige grond ligt het verst weg van de lander en heet Croquet Ground.Nog geen ijs gevonden op Mars
18 juni 2008


Phoenix heeft tot nu toe geen ijs gevonden op Mars. Het eerste bodemmonster werd
langzaam verwarmd tot 35 graden Celsius en daarna tot 175 graden Celsius.
De gassen die vrijkomen zijn met een massaspectrograaf onderzocht, waterdamp is niet ontdekt.

De komende dagen wordt de temperatuur opgevoerd tot 1000 graden Celsius, hierdoor
verdampen mineralen die eventueel water, kooldioxide of zwaveldioxide kunnen bevatten.


Zonnepaneel en robotarm Phoenix

Op 6 tot 7 centimeter diepte bevindt zich een laagje wit materiaal, dit zou ijs of zout kunnen zijn.
IJs wordt zeker op 20 centimeter diepte onder het oppervlak verwacht. Als het witte materiaal ijs is,
zal er de komende dagen een verdamping optreden, waardoor het uiterlijk van het witte laagje verandert.Volgende test bodemmonster Mars
12 juni 2008


Het is gelukt om één van de oventjes van de Phoenix met een bodemmonster te vullen.
Het monster komt van een plek waar men niet zo veel water of waterijs verwacht op Mars en doordat
het monster langere tijd op het filter lag heeft eventueel water alle tijd gehad om gasvormig te worden.

De oventjes zijn voorzien van een filter dat moet voorkomen dat de nauwe ovenopening verstopt raakt.
Door trilling van het filter worden kleine deeltjes naar de oven gebracht. Uiteindelijk na drie trilpogingen,
tien seconden, waren er enkele deeltjes in oven nummer 4 terechtgekomen, waarschijnlijk door het schudden
of doordat het bodemmonster al een paar dagen op het filterscherm lag en daardoor is opgedroogd.


Bodemmonster Mars

De foto is genomen op 8 juni, het linker grondmonster wordt Dodo-Goldilocks genoemd
en was gegraven voor de test, de rechter heet Baby Bear.

Op 12 juni is er dieper in de linker gleuf gegraven.
Deze is 35 centimeter lang, 22 centimeter breed en 7 tot 8 centimeter diep,
onderzoekers zijn vooral geïnteresseerd in het witte materiaal in de gleuf.

De vraag is ook welk chemisch of mineralogisch proces er voor zorgt dat de bodem zo vasthoudend is.Bodemmonster van Mars te grof
10 juni 2008


Afgelopen weekend heeft Phoenix zijn eerste bodemmonster geprobeerd te onderzoeken met de TEGA.
Het filter in de openingen, met trillende platen, van TEGA lijken iets te fijn te zijn voor de zandmonsters,
van Mars geen enkel deel van het monster is het filter, zelfs na twintig minuten trillen, gepasseerd.


Zandkorrels op Mars te groot

De filters zijn zo ontworpen, dat deze alleen deeltjes doorlaten die kleiner zijn dan 1 millimeter,
hierdoor raakt de nauwe doorgang naar de acht kleine ovens niet verstopt. Door verhitting
worden de dampen van de zandmonsters op hun samenstelling geanalyseerd.

Nu laat men de bodemmonsters eerst flink schudden voordat ze naar de TEGA worden gebracht.
Naast het schudden van de bodemmonsters is er ook de mogelijkheid om kleinere bodemmonsters
te nemen en deze eerst voorzichtig uit te strooien.


Zandmonster van Mars bij de oven

De TEGA-ovens hebben een opening van 2 millimeter en zijn ontworpen
om ongeveer 30 milligram aan materiaal te verzamelen.Eerste onderzoek bodemmonster Mars
7 juni 2008


Phoenix heeft een bodemmonster van Mars genomen dat onderzocht wordt door de
Thermal and Evolved Gas Analyzer (TEGA) in het boordlaboratorium.

De schep van de robotarm heeft enkele centimeters diep gegraven en er wordt gezocht naar
de aanwezigheid van ijs en mineralen. Dat gebeurt door het grondmonster geleidelijk te verhitten
en de gassen die daarbij vrijkomen worden op hun chemische samenstelling onderzocht.


Grondmonster wordt naar Phoenix gebracht voor onderzoek

De instructies om zijn eerste bodemmonster te verzamelen en te bestuderen waren eigenlijk
eerder deze week al verstuurd, maar toen weigerde Mars Odyssey deze door te sturen.

De meeste stofdeeltjes van de microscoop-opname laten een samenstelling zien die overeenkomt
met wat men had verwacht, een grote verscheidenheid aan roodbruine stofkorrels in
verschillende vormen en kleuren. Er is ook een deeltje gevonden dat op een zoutkorrel lijkt.Marsgrond onderzocht
6 juni 2008


De Optical Microscope aan boord van de Phoenix heeft een gedetailleerde opname
van het Marszand gemaakt en naar de aarde doorgestuurd.
Het is genomen op de negende dag van de missie, 3 juni 2008.

Nooit eerder zagen we microscoopbeelden van Marszand (en van een ander hemellichaam)
van zo'n grote resolutie. Stof- en zanddeeltjes zijn ongeveer 3 millimeter in doorsnede,
maar sommige deeltjes zijn tien keer zo klein als de doorsnede van een mensenhaar.


Opname Marsgrond, deeltjes rechts drie millimeter groot

De radiocommunicatie tussen de lander, de Mars Reconnaissance Orbiter en Mars Odyssey,
die als tussenstation worden gebruikt, verloopt niet erg soepel. Af en toe schakelen ze
in safe mode, waardoor radiocontact met de lander tijdelijk niet mogelijk was.Bodemmonsters van Mars
4 juni 2008


Close-up van het eerste bodemmonster van Mars. Het witte materiaal is ijs en/of zout.
Donderdag zullen de monsters geanalyseerd worden.


Bodemmonster van Mars

De grootste verrassing deze week, is dat de afdalingsmotoren van Phoenix
waarschijnlijk een stuk ijs hebben blootgelegd, waar de lander nu op staat.

Verder is het weerstation opgestart, de graafarm graaft en het laboratorium aan boord
is open voor monsters die met de graafarm worden aangeleverd.Phoenix in actie
2 juni 2008


Phoenix heeft zijn robotarm uitgestrekt en de bodem van Mars aangeraakt. Deze beweging
zorgde voor een afdruk die te zien is op onderstaande foto gemaakt op 31 mei
en heeft de vorm van een grote voetafdruk. De afdruk kreeg de naam Yeti.


Afdruk van de robotarm van Phoenix

Tijdens de landing werd oppervlaktemateriaal weggeblazen door de remraketjes van Phoenix.
De camera van de robotarm moest aan de onderkant van de lander kijken om te bepalen of de
graafwerkzaamheden gestart konden worden, het vermoedelijke ijs is te zien onder de lander.


Bodem van Mars met stuk ijs of rots


Opgegraven bodemmonster

Uit chemische analyses van bodemmonsters, die komende week verzameld worden door de robotarm
moet blijken of het inderdaad ijs is of bepaalde zouten. Het stuk ijs heeft de naam Holy Cow gekregen.

Phoenix is bovendien op nog meer ijs of steen gestuit dat tevoorschijn is gekomen
tijdens de landing en dit stuk wordt Snow Queen genoemd.


IJs onder PhoenixRobotarm Marslander Phoenix
29 mei 2008


De eerste commando's om de robotarm van Phoenix te laten bewegen zijn goed afgerond.
Dit was een kritisch moment, omdat de arm alle dataverzameling moet doen van de grond.


Robotarm Phoenix

Op de linkerfoto is de robotarm nog niet actief, rechts heeft de arm net
het commando omhoog en weg van het landingsdek volbracht.

De handeling liep één dag vertraging op door het wegvallen van de radioverbinding
met Mars Reconnaissance Orbiter, maar de verbinding is inmiddels weer hersteld.

Phoenix heeft ook gewerkt aan een panorama van zijn omgeving in het noordpoolgebied van Mars.


Panorama van Mars

Net als een echte arm heeft de robotarm een schouder-, elleboog- en polsgewricht.
Met een schepje aan het uiteinde van de arm kunnen bodemmonsters worden opgegraven.

Binnen enkele dagen zal er voor het eerst in de koude Marsgrond worden gegraven.
Ook het Canadese Lidar-instrument van Phoenix functioneert, hierbij wordt een smalle lichtstraal
recht omhoog gestuurd om de reflectie op stofdeeltjes te meten, er wordt onderzoek
gedaan aan wolkenlagen, stof en mist in de ijle dampkring van de planeet.

Op het oppervlak van Mars in het noordpoolgebied zijn polygonen zichtbaar, dit zijn veelhoekige
structuren, die ontstaan waar het ijs in de bodem regelmatig met spanningen te maken heeft.


Phoenix kijkt in de richting noordwestMRO fotografeert Phoenix
28 mei 2008


De opname die ongeveer 22 uur na de landing werd gemaakt, laat de parachute,
het hitteschild en de lander zien. Mars Reconnaissance Orbiter bevond zich
tijdens het nemen van de foto ongeveer zevenhonderd kilometer boven Phoenix.


Phoenix geland

Op de bovenste foto zie je Phoenix in de vorm van een blauwe vlinder, dit zijn de zonnepanelen.

Twintig seconden na het openen van de parachute van Phoenix is te zien in welk gebied de lander afdaalt.
Het lijkt of het ruimtevaartuig terecht zal komen in de krater Heimdall, maar Phoenix is naast de krater geland.


Phoenix met krater op de achtergrond

Woensdag zal voor de eerste keer met de robotarm van Phoenix worden gewerkt.

Het weerstation, van de Canadian Space Agency, werd een uur na aankomst van Phoenix geactiveerd.
De temperaturen op Mars variëren tussen miniumum min 80 graden Celcius onder nul en maximum
min 30 graden Celcius onder nul, bij een heldere hemel. De windsnelheid is ongeveer 20 kilometer per uur.Afdaling Marslander Phoenix
27 mei 2008


Mars Reconnaissance Orbiter ziet Marslander Phoenix met parachute afdalen naar het oppervlak van Mars.
Het is voor het eerst dat een ruimtesatelliet een andere satelliet fotografeert tijdens een afdaling.


MRO ziet Marslander

Om de foto te maken moest Mars Reconnaissance Orbiter scheef naar beneden kijken in plaats van recht.

De Phoenix heeft om 01.38 uur Nederlandse tijd een zachte landing, op drie poten,
uitgevoerd in het noordpoolgebied, Vastitas Borealis, van Mars.


Noordpool van Mars

Tijdens de landing nam in zeven minuten de snelheid van de Marslander af van twintigduizend kilometer
per uur, de snelheid waarmee hij de ijle dampkring binnenkwam, tot acht kilometer per uur.
Voor het afremmen werd eerst gebruik gemaakt van de wrijving in de dampkring.

Na het afwerpen van het hitteschild werd een parachute ontplooid, deze werd ook afgeworpen
en daarna ontstak Phoenix twaalf kleine remraketten. De laatste minuten van de landing waren
het gevaarlijkste onderdeel van de ruim negen maanden en 680 miljoen kilometer lange reis.

Medewerkers van de NASA in Pasedena hadden zondag besloten geen laatste baanwijziging meer uit te voeren.

De bevestiging van de landing kwam om 01.53 uur binnen bij het vluchtleidingscentrum van de NASA,
de radiosignalen doen er een kwartier over om de afstand van Mars naar de aarde te overbruggen.

De NASA ontving twee uur later de eerste beelden die camera's in de robot van de omgeving hebben gemaakt.


Kleurenfoto oppervlakte van Mars

De Phoenix bevindt zich op vlak terrein en heeft zijn zonnepanelen voor de energievoorziening kunnen ontvouwen.
Het noordpoolgebied van Mars ziet er op de eerste foto's uit als een mooi vlak terrein,
zonder veel rotsblokken die tot nu toe kenmerkend waren voor andere landingsplaatsen op Mars
en toont dezelfde veelhoekige patronen als permafrostgebieden op aarde.


Zonnepanelen en landingsvoet (30 cm doorsnede) van de Phoenix

Phoenix bestaat voor een deel uit onderdelen en instrumenten die voor Mars Polar Lander
en voor de Mars Surveyor-lander (geen lancering in 2001) zijn ontwikkeld.


Marslander Phoenix

De lander gaat de komende weken en maanden chemisch onderzoek doen aan ondergronds ijs,
dat met behulp van een graafarm wordt opgegraven.
De geplande operationele levensduur van Phoenix bedraagt minimaal drie maanden.

Van de elf missies voor Phoenix die sinds 1971 hebben geprobeerd om op Mars te landen,
slaagden er vijf in hun landingspoging.

In 1976 kwamen twee Amerikaanse Vikinglanders op Mars neer. Mars Pathfinder in 1997
en de twee Marsrovers Spirit en Opportunity begin 2004, deze twee landden met een veel hogere snelheid
en maakten gebruik van airbags om hun val te breken. De Mars Polar Lander crashte in november 1999
in het zuidpoolgebied toen de remraketten door een softwarefout te vroeg werden uitgeschakeld.Phoenix geland op Mars
26 mei 2008Phoenix zelf in beeldLanding Phoenix op Mars
25 mei 2008


In de nacht van 25 op 26 mei landt de Phoenix op Mars. Mars Express volgt de aankomst, afdaling en landing.
Op 25 mei zet Mars Express bij de aankomst van het ruimtevoertuig, het MELACOM
(Mars Express Lander Communications) systeem in de richting van Phoenix,
om alle signalen van de marslander te kunnen ontvangen.

Dit radio-instrument was oorspronkelijk ontworpen voor de communicatie met de Europese lander Beagle 2.
De gegevens worden kort daarop naar de aarde doorgestuurd. De camera en een spectrometer van Mars Express
brengen de route van Phoenix tijdens zijn afdaling naar het oppervlak in beeld. Maar of dit lukt is de vraag,
want het is niet mogelijk om precies te voorspellen welke route Phoenix zal volgen.


Landing Phoenix

De landing staat gepland voor 26 mei 01:53 uur Nederlandse tijd.

Na de landing vliegt Mars Express over de landingsplaats van Phoenix om signalen van de lander op te vangen.
Dat gebeurt op 26 mei om 08:12 uur Nederlandse tijd. In de week erna volgen nog veertien passages.
Tenminste één hiervan wordt gebruikt om te demonstreren dat Mars Express kan functioneren
als een tussenstation tussen NASA's grondteam en de Phoenix lander.
Deze toepassing werd eerder al getest met de Marsrovers Spirit en Opportunity.Landingsplaats Phoenix op Mars vastgesteld
1 mei 2008


Eind van de maand mei landt de Phoenix op het oppervlak van Mars. Men heeft nu vastgesteld dat de Marslander
binnen een gebied van honderd bij negentien kilometer moet landen, net boven de noordpoolcirkel van Mars.

Phoenix moet nog iets meer dan 54 miljoen kilometer afleggen voor de landing en het ruimtevaartuig heeft
momenteel een snelheid van bijna tachtigduizend kilometer per uur. De Marslander heeft sinds de lancering
al bijna 233 miljoen kilometer afgelegd en zal op 25 mei, ongeveer anderhalf uur na middernacht,
zijn parachutes ontplooien en beginnen aan de afdaling naar het oppervlak van Mars.


Landingsplaats Phoenix

De Phoenix gaat gedurende drie maanden onderzoek doen in de bevroren bodem in het gebied Vastitas Borealis,
waar de Mars Odyssey eerder water ontdekte. Met behulp van een robotarm, die 2,35 meter ver kan reiken,
kan de Marslander een halve meter diep in de bodem graven.

Het opgeschepte mengsel van zand en ijs wordt in een klein automatisch laboratorium aan boord onderzocht.
Men hoopt zo de aanwezigheid, vroeger of nu van microleven op Mars te vinden.
Naast een robotarm heeft de Marslander ook nog een meteorologisch station, een gasanalysator en drie camera's.Phoenix op koers naar Groene Vallei
13 april 2008


Phoenix heeft de eerste van zijn vier koerscorrecties uitgevoerd voor de landing op 25 mei.
De landingsplaats is voorlopig een gebied gekozen dat ligt in de Groene Vallei op Mars. Het landingsgebied van 100 bij 20 kilometer, is onderzocht door de Mars Reconnaissance Orbiter,
hieruit bleek dat het zuidoosten van deze brede, vlakke vallei weinig rotsblokken heeft die een geslaagde landing
zouden kunnen verhinderen. Phoenix kan tussen nu en 25 mei nog drie maal een kleine koerswijziging uitvoeren.


Phoenix en lander bij Mars

Phoenix gaat op hoge noordelijke breedte onderzoek doen aan ondergronds ijs en het klimaat.
Bodemmonsters moeten uitwijzen of de omstandigheden op Mars in het verleden gunstig zijn geweest voor leven.Marslander Phoenix wordt opgewacht
2 maart 2008


Als de Phoenix op 25 mei afdaalt naar het oppervlak van Mars, wordt hij in de gaten gehouden
door drie ruimtesondes die in een baan om Mars draaien. Ze zullen de Phoenix begeleiden en ondersteunen,
onder meer door middel van het doorsturen en versterken van de gegevensstroom tussen Phoenix en de aarde.

Deze drie zijn de Mars Odyssee en Mars Reconnaissance Orbiter van de NASA en de Mars Express van de ESA.
Ook Spirit en Opportunity zullen een bijdrage leveren in de vorm van het simuleren van de signalen van Phoenix,
waarmee de rol van de drie eerder genoemde ruimtesondes getest zal worden.


Radiotelescoop Cebreros bij Avila in Spanje

Op aarde wordt de afdaling en landing gevolgd door twee radiotelescopen in Cebreros, Spanje en New Norcia, in Australië.

Phoenix is op 4 augustus gelanceerd en moet een zachte landing maken op de meest noordelijke locatie
die ooit door een Marslander is bezocht, waar onder andere gezocht gaat worden naar een
ondergronds mengsel van ijs en stof. Phoenix zal de atmosfeer van Mars binnentreden met
een snelheid van 5,7 kilometer per seconde. De totale afdaling zal 7 minuten in beslag nemen.

Bij de landing wordt gebruik gemaakt van een hitteschild, parachutes, en remraketten.
Tijdens de afdaling door de ijle dampkring van Mars worden de radiosignalen van Phoenix
opgevangen door de drie ruimtesondes. De banen van de drie kunstmanen worden
de komende weken geleidelijk aangepast zodat ze zich eind mei boven de landingszone
van Phoenix bevinden. De precieze landingsplaats is overigens nog niet vastgesteld.Koerscorrectie Phoenix
13 augustus 2007


De Phoenix heeft afgelopen weekend een koerscorrectie uitgevoerd.
Deze correctie vormt een belangrijk onderdeel van de reis van Phoenix naar Mars.
In de toekomst staan nog vijf correcties gepland, maar die zijn minder ingrijpend dan deze correctie.

De Marsverkenner zal op 25 mei 2008 gaan landen op de meest noordelijke locatie
van alle landingen die ooit op Mars zijn verricht.


Landingsplaats Phoenix

Phoenix zal dan gaan graven naar ondergronds ijs en onderzoeken of er leven mogelijk is.
Phoenix vliegt nu met een snelheid van 33,2 kilometer per seconde.
De koerscorrectie is uitgevoerd door de snelheid te verlagen naar 18,5 meter per seconde.

Hiervoor zijn de vier middelste stuwraketten van de Phoenix, 3 minuten en 17 seconden aangezet.
Na afloop van de manoeuvre functioneerden alle subsystemen nog goed.
De volgende koerscorrectie staat gepland voor half oktober.Phoenix gelanceerd
4 augustus 2007


NASA heeft zaterdag 4 augustus, de Phoenix gelanceerd. De lancering vond plaats om 11:26 Nederlandse tijd.


Lancering Phoenix

De afdaling naar het oppervlak van Mars in 2008, zal worden gevolgd door de Mars Express.
De baan van Mars Express zal in april 2008 zodanig worden bijgesteld, dat hij Phoenix
tijdens de meest kritieke fase van zijn afdaling voortdurend kan blijven volgen.Lancering van de Phoenix uitgesteld
2 augustus 2007


Phoenix Mars Lander is 24 uur uitgesteld naar zaterdag 4 augustus.
Phoenix zou eerst op 2 augustus 2007 gelanceerd worden, er waren stormen voorspeld
en NASA wilde met het tanken van de Delta II raket vandaag geen risico nemen.
Zaterdag kan de lancering plaats vinden om 11:26 of 12:03 uur.

Als de lancering slaagt, dan komt de Phoenix in mei 2008 aan bij Mars. De Phoenix moet dan
landen op de noordpool van Mars, waar temperaturen van min 73 °C tot min 33 °C heersen.
In tegenstelling tot eerdere missies, zoals de Spirit en Opportunity en de Mars Pathfinder,
zal bij de landing geen gebruik gemaakt worden van airbags, maar van remraketten.
Zo'n soort landing is sinds 1977 niet meer succesvol uitgevoerd.


Phoenix lander

De Marsverkenner gaat naar ijs boren in het noordpoolgebied van Mars.
De verwachting is dat ondergrondse ijsvoorraden daar minder diep liggen
dan dichter bij de evenaar, waar Marslanders tot nu toe altijd afdaalden.

Met een boor- en graafarm worden bodemmonsters van vijftig centimeter diepte omhoog gehaald.
Die worden vervolgens aan boord onderzocht op chemische en mineralogische samenstelling.
Phoenix heeft daarvoor een oven en een chemisch laboratorium aan boord. Mogelijk bevatten
de ijsmonsters organische moleculen die zouden kunnen wijzen op het bestaan van micro-organismen.

Verder heeft Phoenix een stereocamera aan boord en instrumenten om metingen te doen
aan de directe omgeving en aan de dampkring van Mars. De lander is echter niet mobiel,
zoals de Spirit en Opportunity, die in januari 2004 op Mars landden.
De verwachte levensduur van Phoenix op Mars bedraagt 150 dagen.Phoenix kan last krijgen van poolwind op Mars
17 juni 2007


Phoenix, die in het voorjaar 2008 moet afdalen naar het noordpoolgebied van Mars, krijgt mogelijk te maken
met wind en dwarrelend stof dat door de motoren van het oppervlak wordt weggeblazen, waardoor het nemen
en onderzoeken van bevroren bodemmonsters uit de ondergrond van de planeet bemoeilijkt kan worden.

Phoenix gebruikt twaalf remraketten tijdens de landing. Grote stofwolken zullen opdwarrelen en misschien
chemische verontreiniging van de bodem tot gevolg hebben. Dit dwarrelende stof kan later voor problemen
zorgen als de bodemmonsters naar het mini-laboratorium van Phoenix gebracht worden.
De zoektocht naar microscopisch leven, het hoofddoel van de missie, kan hierdoor gevaar lopen.
Het is belangrijk dat het mini-laboratorium van de Phoenix stofvrij blijft.


Phoenix Lander

Ook kunnen hoge windsnelheden op Mars voor problemen zorgen, wanneer opgegraven
materiaal ongeveer tien centimeter boven de opening van het meetinstrument wordt losgelaten,
dan kan het materiaal volgens laboratoriumexperimenten wegwaaien.

Op basis van de experimenten zal NASA vermoedelijk nog aanpassingen aanbrengen in de programmering
van de robotarm van Phoenix. Het is voor het eerst dat ijsmonsters uit de bodem van Mars
worden opgegraven voor onderzoek aan boord van een ruimtesonde.Phoenix gaat naar Mars
28 mei 2007


Op 2 augustus 2007 wordt de Phoenix gelanceerd, deze verkenner van de NASA gaat naar ijs boren
in het noordpoolgebied van Mars. De verkenner zal op 25 mei 2008 bij Mars aankomen, en door een
zachte landing terecht komen in het noordpoolgebied, dit gebied komt overeen met de Noordpool op aarde.
Men verwacht dat de ondergrondse ijsvoorraden daar minder diep liggen dan dichter bij de evenaar,
waar de andere Marslanders tot nu toe afdaalden.

Met een boor- en graafarm worden bodemmonsters van vijftig centimeter diepte omhoog gehaald.
Aan boord worden de monsters onderzocht op chemische en mineralogische samenstelling.
De Phoenix heeft hiervoor een oven en een chemisch laboratorium. Mogelijk bevatten
de ijsmonsters organische moleculen die zouden kunnen wijzen op het bestaan van micro-organismen.

De Phoenix heeft een stereocamera aan boord en instrumenten om metingen te doen
aan de directe omgeving, want de lander is niet mobiel
zoals de Spirit en Opportunity, en aan de dampkring van Mars.
De geplande levensduur van de Phoenix voor onderzoek op Mars is 150 dagen.

Het ontwerp van de Phoenix is al van enkele jaren geleden, de ruimtesonde zou eigenlijk
deel uitmaken van het Mars Global Surveyor-programma van de NASA, dit werd echter geschrapt
na technische en financiële tegenslagen. Veel van de instrumenten aan boord van de Phoenix-lander
zijn kopieën van instrumenten aan boord van de Mars Polar Lander, die eind 1999 op Mars te pletter sloeg.

De naam Phoenix, dit is een mythologische vogel die uit zijn eigen as herrijst, past wel bij dit project.


PhoenixWaterijs in de bodem op Mars ligt niet overal even diep
5 mei 2007


Als De Phoenix Mars Lander in 2008 in de bodem van Mars gaat graven,
is het de vraag wanneer hij bevroren water tegenkomt.
Uit onderzoek met de Mars Odyssey blijkt dat de diepte waarop dit ijs zich bevindt van plek tot plek verschilt.

De ijsdiepte is afhankelijk van de bodemlaag die erboven ligt.
Binnen enkele meters kan het waterijs een paar meter dieper of minder diep in het oppervlak van Mars zitten.

Het oppervlak reageert sterk op het waterijs. Op stenige plaatsen warmt het oppervlak in de lente sneller op,
hier ligt de vaste ijslaag op grotere diepte dan op terreinen die met een isolerende stoflaag bedekt zijn,
hier verandert de oppervlaktetemperatuur minder snel als het warmer of kouder wordt.


Waterijs op Mars

Blauw heeft een diepte van 5 centimeter terwijl rood een diepte van 18 of meer centimeter aangeeft.

Onderzoekers kunnen de diepte van het waterijs bepalen door temperatuurschommelingen aan het oppervlak
van Mars waar te nemen, maar ze moeten wel eerst weten hoe warm het plaatselijk is
en of de hoogte van het landschap invloed heeft op de temperatuur van de bodem.Marsbacteriën waarschijnlijk heel diep in de grond
29 januari 2007


Als er bacteriën op Mars leven, dan bevinden ze zich erg diep in de grond, volgens een team geologen.
Bacteriën kunnen niet aan het oppervlak overleven, omdat ultraviolette en kosmische straling van de zon
en uit het heelal ongehinderd op het oppervlak van Mars terecht komen,
doordat de planeet geen beschermend magnetisch veld heeft.


Zonsondergang op Mars

Een belangrijke plaats om naar bacteriën op Mars te zoeken is het Elysium-gebied.
Daar heeft de Mars Express een bevroren ijszee ontdekt, die waarschijnlijk in de laatste vijf miljoen jaar is ontstaan.
Ook in geulen aan de binnenkant van jonge kraters, waar af en toe ondergronds water vrijkomt,
zouden levende micro-organismen gevonden kunnen worden.

Toekomstige boringen op Mars van de Phoenix-lander zullen nu waarschijnlijk niet diep
genoeg gaan om deze levende bacteriën te vinden.


De Phoenix

De Phoenix-missie, waarvan de lander in augustus 2007 naar Mars wordt gelanceerd kost 417 miljoen dollar.
Phoenix vestigt zich in mei 2008 blijvend op de noordpool van Mars, waar de lander met een robotarm in de grond
gaat boren om waterijs onder het oppervlak te onderzoeken, in de hoop er organische moleculen te vinden.Ontwikkeling van leven op Mars
16 januari 2007


De Viking-sondes, die in 1976 en 1977 naar Mars werden gezonden, hadden misschien een verkeerd
oordeel over het leven op Mars. De ruimtesondes vonden destijds geen aanwijzing voor leven op Mars,
maar volgens sommige onderzoekers werd er gezocht naar de verkeerde soorten van leven.

De Viking-sondes zochten voornamelijk naar tekenen van levensvormen,
die leven op basis van zuurstof en water, zoals op de aarde.

Mogelijk zal de Phoenix wel levensvormen vinden.
Deze ruimtesonde wordt in augustus 2007 door de NASA gelanceerd
en moet als alles volgens plan verloopt 25 mei 2008 bij Mars aankomen.


Phoenix