Ontstaan van de Aarde
Lagen & Atmosfeer De maan Ruimtevaart Telescopen
De aarde is ongeveer 4,57 miljard jaar oud en is ontstaan uit de Zonnenevel, net als de andere objecten in ons zonnestelsel. De aarde heeft een doorsnede bij de evenaar van 12.756,2 kilometer en de afstand tussen de beide polen is ongeveer 12.713,6 kilometer.
Doordat deze twee getallen niet hetzelfde zijn, weet men dat de aarde niet geheel een cirkelvorm heeft.

De omtrek van de aarde bij de evenaar is 40.075 km.
De gemiddelde afstand van de aarde tot de zon is 149.598.261 kilometer (deze afstand is 1 astronomische eenheid).

De aarde is tot nu toe de enige planeet in het heelal waarvan we weten dat er leven is.
Het ontstaan van het leven op aarde vond plaats op het moment dat er meer zuurstof in de atmosfeer kwam.

De schuine stand van de aardas (23,26°) veroorzaakt de jaargetijden tijdens haar baan om de zon en de baansnelheid (om de zon) is 29,78 kilometer per seconde. Dit is 107.200 kilometer per uur!

De aarde draait in ongeveer 24 uur (23 uur, 56 minuten en 4 seconden) om haar as, met een snelheid van 1674 kilometer per uur bij de evenaar, bij de noordpool met 0 kilometer en bij Nederland met een snelheid van 1026 kilometer per uur.
Volgens oude getijdenafzettingen duurde ongeveer 900 miljoen jaar geleden een dag 18 tot 20 uur en een jaar 419 tot 481 dagen.

De aarde is opgedeeld in aardplaten, die variëren in dikte van 55-95 km.
Jonge oceanische aardplaten zijn het dunst; de aardplaat op de continenten is het dikst.
Plaattektoniek is de verklaring voor positie van de oceanen en continenten op aarde.


De zwaartekracht van de maan en de zon zorgen voor de getijdenwerking, waardoor we op aarde eb en vloed krijgen.
De aantrekkingskracht van de aarde houdt de atmosfeer vast.

Wanneer we aan de zwaartekracht van de aarde willen ontsnappen moeten we een snelheid van 11,2 kilometer per seconde behalen, dit heet de ontsnappingssnelheid.

Als we aan de zwaartekracht van de zon willen ontsnappen, is een ontsnappingssnelheid van 600 kilometer per seconde nodig.

Om aan de ontsnappingssnelheid van een neutronenster te ontsnappen is een snelheid nodig van meer dan 300.000 kilometer per seconde.