Mars Odyssey
Ontstaan Lagen & Atmosfeer Manen Ruimtevaart
De missie van de Mars Odyssey is al sinds 2001 bezig is met het onderzoek en het in kaart brengen van de minerale samenstelling van Mars.
Mars Odyssey is de oudste van de zes nog werkende ruimtesondes die om Mars draait.

Om de kwaliteit van de metingen te verbeteren, wordt de polaire baan van de ruimtesonde zo gewijzigd, dat hierdoor zijn infraroodcamera THEMIS de gebieden eerder te zien krijgt waar de zon hoog aan de hemel staat. Tot nu toe was dit laat in de middag.

Door de nieuwe baan zijn de gesteenten dan op het warmst en zenden meer infraroodstraling uit.
Een nadeel is dat één van de gamma-instrument dan geen metingen meer kan doen.

Deze baanwijziging is op 30 september 2008 begonnen en is eind 2009 voltooid.
De Mars Odyssey heeft nog genoeg brandstof tot 2015.


Onderstaande opname van de Mars Odyssey uit maart 2008 van het oppervlak van Mars laat zien dat zich ook op de oude zuidelijke hooglanden van Mars, waar de oudste gesteenten liggen, zoutachtige afzettingen bevinden.

Het gaat om ongeveer tweehonderd gebieden die op allerlei hoogten liggen, meestal gaat het om bekkens waar geulen naartoe lopen en de kans is klein dat ze uit één grote watermassa, zoals een zee, zijn ontstaan.


Het kan ook zijn dat het grondwater was dat naar lager gelegen gebieden is gestroomd en vervolgens is verdampt. De exacte samenstelling van de chloride-rijke mineralen is onbekend.
Hun voorkomen en verspreiding wijst er echter op, dat grote delen van het oppervlak van Mars 3,5 tot 3,9 miljard jaar geleden met water bedekt moet zijn geweest.

De omgevingen zijn vermoedelijk een stuk minder zuur geweest dan de meeste natte plaatsen op Mars.
Zuur water laat andere afzettingen achter, zoals klei en hydraten en organismen zijn beter in staat om grote zoutconcentraties te verdragen dan een hoge zuurgraad. Aangezien zout organisch materiaal goed bewaard, zijn de zoutkristallen geschikt om te onderzoeken of er ooit leven is geweest op Mars.

De kleuren zijn niet echt, maar hiermee kan de samenstelling van de verschillende materialen worden aangegeven. De blauwe kleur wordt veroorzaakt door mineralen die chloriden bevatten, verbindingen die ook voorkomen in zouten, die lijken op tafelzout.

Op aarde ontstaan deze zouten in gebieden waar water verdampt, of waar vulkanische gassen uit het oppervlak ontsnappen, de oudste organismen die op aarde ontdekt zijn zaten opgesloten in zoutkristallen.