Ulysses
Op 6 oktober 1990 is de Ulysses van de ESA en de NASA met Space Shuttle Discovery gelanceerd naar de zon met als doel de polen, het magnetische veld, de zonnevlekken en de zonnewind gedurende 12 jaar te onderzoeken.

In 1994 werd de zuidpool onderzocht en in 1995 de noordpool.

In 1999 en 2000 werden de poolgebieden nog een keer onderzocht omdat de zonnevlekkenactiviteit toen behoorlijk was toegenomen.


Gegevens van de Ulysses lieten zien dat de snelheid van de zonnewind aan de polen bijna dubbel zo groot is (750 kilometer per seconde) dan op plaatsen dichter bij de evenaar.

De samenstelling van de zonnewind in de buurt van de polen is ook anders.
Maar het magnetisch veld is wel over de hele zon hetzelfde.

Op dinsdag 30 juni 2009 is de Ulysses definitief uitgeschakeld door de vluchtleiders op aarde, na bijna drie volledige banen rond de zon te hebben gedraaid, waarbij de ruimtesonde tot aan de omloopbaan van Jupiter kwam en vervolgens weer richting de zon bewoog.


Hoe groter de afstand tussen Ulysses en de zon, hoe lager de temperatuur.
Hierdoor bestaat de kans dat de brandstof, hydrazine, bevriest.
Om dit te voorkomen zijn er verwarmingselementen aan boord, maar deze begonnen na verloop van tijd hun functie te verliezen, doordat de radioactieve isotopen die de belangrijkste energiebron van Ulysses vormen uitgeput raakten.

In een poging energie te besparen en de levensduur van Ulysses te rekken, had men besloten om de belangrijkste zender en ontvanger van de ruimtesonde tijdelijk uit te schakelen, om deze later weer in te schakelen, maar helaas is het omleiden van de stroom naar het verwarmingssysteem niet gelukt.

Dat betekent dat Ulysses niet alleen langzaam aan het bevriezen was, maar ook nauwelijks nog gegevens naar de aarde kon sturen.

De ruimtesatelliet heeft uiteindelijk 18 jaar en 266 dagen in de ruimte doorgebracht.


Ulysses heeft de zonnewind voor het eerst in kaart gebracht, kosmische straling onderzocht, drie komeetstaarten bestudeerd en ruim 1800 gammaflitsen waargenomen.
De ruimtesatelliet ontdekte ook dat de zonnewind, de stroom elektrisch geladen deeltjes die de zon de ruimte in blaast, de afgelopen halve eeuw steeds zwakker is geworden.
Het is niet duidelijk of dit te maken heeft met het langgerekte activiteitsminimum van de zon en met de opwarming van de aarde.

Ulysses heeft 1500 wetenschappelijke artikelen opgeleverd, onder meer over de ingewikkelde zonnewind en over het interstellaire stof dat het zonnestelsel binnendringt.
Ook heeft Ulysses vastgesteld dat de hoeveelheid stof die van buitenaf het zonnestelsel in stroomt dertig keer zo groot is als men dacht.