Jan Oort (1900 - 1992)
Jan Hendrik Oort was een Nederlandse astronoom die voornamelijk kometen bestudeerde.

Hij ontdekte dat de zon op grote afstand is omringd door de naar hem vernoemde Oortwolk, een enorm grote wolk van komeetstof.


Jan Oort in 1961 in de Leiden Sterrewacht