Mir
Mir betekent in het Russisch vrede, of wereld.

De eerste module van dit Russische ruimtestation werd gelanceerd op 19 februari 1986 en het laatste deel in 1996.
Het ruimtestation diende voor wetenschappelijk onderzoek.

Op 23 maart 2001 keerde Mir na 15 jaar terug naar de aarde om in grote brokstukken neer te storten in de Grote Oceaan.
Het ruimtestation werd te onstabiel en was onveilig geworden.


Mir in 1998