Kelvin
Kelvin, symbool: K, is het absolute nulpunt.

0 K is de laagste temperatuur die theoretisch bereikbaar is, dat is omgerekend -273,15°C.

De schaal van Kelvin is afgeleid van de schaal van Celsius, maar dan met een ander nulpunt.