Envisat
De Envisat (Environmental Satellite) is door de ESA op 1 maart 2002 gelanceerd, vanaf de lanceerbasis Kourou in Frans Guyana en heeft tot 8 april 2012 gewerkt. Hierna verloor de ESA het contact met de satelliet.

De Envisat is een Europese milieusatelliet en draait op een hoogte van 800 kilometer in een baan over de noord- en zuidpool van de aarde.

De Envisat draait dagelijks 14 keer rond de aarde en binnen enkele dagen is de wereld in kaart gebracht.

De satelliet heeft inmiddels meer dan tienduizend rondjes om de aarde gemaakt en een enorme hoeveelheid gegevens verzameld.

Er zijn in totaal 10 instrumenten aan boord.

De Envisat meet de luchtkwaliteit en brengt in kaart waar bepaalde broeikasgassen zitten, het effect hiervan op het klimaat en doet onderzoek naar zonlichtweerkaatsing en de ozonlaag.
Vooral boven de zuidpool is de ozonlaag de laatste 1000 jaar dunner geworden.

Ook bekijkt hij onder andere waar olievlekken, begroeiingen, bosbranden, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en ijsbedekkingen zich bevinden.

Bron: ESA